Valstybės turto informacinė paieškos sistema

{{group.title}}

{{kpi.change}}
{{kpi.year}} m.

{{kpi.value}}

{{kpi.units}}

{{kpi.title}}
* VNT – valstybės nekilnojamasis turtas
** VSS – viešojo sektoriaus subjektai

Valstybės turto valdymo efektyvumas

  • {{group.title}}
    {{group.valueLabel}}
  • {{ind.title}}
    Norma: {{ind.norm}}
    {{ind.value}}

Valstybės turto metinės ataskaitos


{{report.year}}


Apie projektą


Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimo ir diegimo projekto tikslas - siekti racionalesnio ir efektyvesnio valstybės turto valdymo, sudarant galimybes valstybės institucijoms priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu, bei koordinuoti priimtų sprendimų procedūrų įgyvendinimą.

Didžiausias dėmesys sistemoje yra skiriamas valstybės nekilnojamajam turtui ir jo valdymui. Sistema suteikia galimybę jos naudotojams gauti detalią informaciją apie jų naudojamą valstybės nekilnojamą turtą ir su jo valdymu bei priežiūra susijusias sąnaudas, atlikti nenaudojamo ar laisvo valstybės turto paiešką, elektroniniu būdu atlikti sprendimų dėl turto valdymo derinimą, analizuoti valstybės nekilnojamo turto panaudojimo efektyvumo ir kitus rodiklius, įvairiais pjūviais formuoti turto valdymo ataskaitas.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo tikslus yra pateikiama VĮ Turto bankas tinklalapyje. Tinklalapyje taip pat pateikiama susijusi duomenų tvarkymo informacija, naudotojų instrukcijos bei sistemos mokymų medžiaga.